TETA DUNJA, TETA VIŠNJA I TETA JAGODA
Bosna i Hercegovina

10.04.2009. 18:00
Pozorište mladih, Kulovića 8


Teta Dunja, Teta Višnja i Teta Jagoda bez problema miješaju muzičke stilove i narječja ne opterećujući se vrstama muzike, i nastojeći pritom istraživati granice improvizacije i zajedničkog muziciranja. Njihov repertoar čini muzika najraznovrsnijih provinijencija i muzičkih izričaja što ne umanjuje homogenost njihovog zvuka, a ni repertoara koji zvuči kao prepoznatljiva cjelina.

www.myspace.com/tetadunjavisnjajagoda

Artists