XENOPHONIA 2010 press

Novinari zainteresirani za praćenje Xenophonia music happeninga, zahtjev za akreditiranje mogu poslati putem faxa 033 550 481 ili E-maila info@jazzfest.ba, najkasnije do 1. aprila 2010. godine. Zahtjev treba biti na zvaničnom memorandumu medijske kuće, uz pečat i potpis glavnog urednika. 

Napominjemo da iz jedne medijske kuće može biti akreditiran samo jedan novinar.

S obzirom da fotografiranje i snimanje koncerata, na zahtjev muzičara, nije dozvoljeno, fotografije sa koncerata osigurat ćemo na dnevnoj bazi. Fotografije će se moći downloadirati ovdje.

Galerija

O načinu preuzimanja akreditacija, dodatnim informacijama o učesnicima festivala, te intervjuima, kontaktirajte nas putem telefona/faxa 033 550 481.